ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hlince

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hlince
(4) Adresa sídla:
Hlince 44
33141 Hlince
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31024371/0100
(CZ37 0100 0000 0000 3102 4371)
(6) IČ: Nápověda
00572934
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566390
   Zkratka subjektu:
Hlince
(4) Email:
obec@hlince.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlince.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724074696
[mobilní]
+420373390050
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Hlince@czp, poslední úprava: 09.06.2019 23:10:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English