ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Petrovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Petrovice
(4) Adresa:
Petrovice 134
67902 Petrovice
(5) Bankovní spojení:
1362252349/0800
(CZ09 0800 0000 0013 6225 2349)
(6) IČ: Nápověda
00636771
(7) DIČ: Nápověda
CZ00636771
    Kód obce:
582212
   Zkratka subjektu:
Petrovice
(4) Email:
ou.petrovice@seznam.cz
[oficiální]
podatelna@oupetrovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.oupetrovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
516833204
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:43:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English