ePUSA
 
Search for:

Město Nové Město na Moravě

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Nové Město na Moravě
 (2) Way of founding Město Nové Město na Moravě vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizational structure Organizační struktura úřadu
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Město Nové Město zřizuje příspěvkové organizace a instituce v oblasti sociálních služeb, kultury, komunálních služeb a školství (viz bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů).
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:45
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:45
Wednesday: 12:30 - 17:00
Thursday: 08:00 - 11:45
Thursday: 12:15 - 14:00
 (4.4) Phone 566598312 (stolní)
566598300 (stolní)
566598311 (stolní)
 (4.5) Fax number 566598305 (fax)
 (4.6) WWW http://www.nmnm.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@nmnm.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1224751/0100 (CZ80 0100 0000 1900 0122 4751)
9005-1320751/0100 (CZ53 0100 0090 0500 0132 0751)
94-49420751/0710 (CZ22 0710 0000 9400 4942 0751)
 (6) IN 00294900
 (7) VAT IN CZ00294900
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet města Nového Města na Moravě
 (9) Source of info podatelna MěU, informační centrum
Formulář žádosti - pdf
Formulář žádosti - doc
(10) Complaints podatelna MěU, elektronická podatelna
(11) Legal remedies podatelna MěU, elektronická podatelna
(12) Forms Formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Řešení životních situací na portále Veřejné správy
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy internet, podatelna + sekretariát MeU
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Přehled výročních zpráv městského úřadu
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky