ePUSA
 
Search for:

Město Nový Jičín

Other info


 (2) Way of founding:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů
(8.2) Budget for this year and last year:
http://www.novy-jicin.cz/povinne-informace-uradu/informace-o-povinnem-subjektu.html
 (9) Source of info:
http://www.novy-jicin.cz/povinne-informace-uradu/povinne-informace-uradu.html
(10) Complaints:
http://www.novy-jicin.cz/povinne-informace-uradu/informace-o-povinnem-subjektu.html
(11) Legal remedies:
http://www.novy-jicin.cz/opravne-prostredky/opravne-prostredky.html
(12) Forms:
http://www.novy-jicin.cz/povinne-informace-uradu/informace-o-povinnem-subjektu.html
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
http://www.novy-jicin.cz/modules/zivotni_situace/zivotni_situace.html
(14) Orders:
http://www.novy-jicin.cz/nejdulezitejsi-predpisy/nejdulezitejsi-predpisy.html
(15) Fees and payments:
http://www.novy-jicin.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/informace-dle-106/090410/Novelizace_Sazebniku_2010.pdf
(17) Annual report:
http://www.novy-jicin.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy.html
     Bezbariérový přístup:
--- unlisted ---
 
garant: adm_novyjicin@czp, last change: 27.03.2017 15:15:50
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky