ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mladé Bříště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mladé Bříště
(4) Adresa sídla:
Mladé Bříště 16
39443 Mladé Bříště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-3115081/0710
(CZ33 0710 0000 9400 0311 5081)
(6) IČ: Nápověda
00248657
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548383
   Zkratka subjektu:
MldeBriste
(4) Email:
obec@mladebriste.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mladebriste.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565568019
[stolní]
    Úřední hodiny:
Neděle: 19:30 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 07.07.2014 09:02:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English