ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Slapsko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Slapsko
(4) Adresa sídla:
Slapsko 21
39143 Slapsko
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
14020301/0100
(CZ03 0100 0000 0000 1402 0301)
(6) IČ: Nápověda
00667153
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
599026
   Zkratka subjektu:
Slapsko
(4) Email:
slapsko@quick.cz
[oficiální]
slapsko@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420381210710
[stolní]
+420381210751
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:30:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English