ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Modrava

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Modrava
(4) Adresa:
Modrava 63
34192 Modrava
(5) Bankovní spojení:
26722351/0100
(CZ84 0100 0000 0000 2672 2351)
(6) IČ: Nápověda
00573418
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573418
    Kód obce:
542148
   Zkratka subjektu:
Modrava
(4) Email:
starosta@modrava.eu
[oficiální]
modrava@sumavanet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sumavanet.cz/modrava
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376599050
[stolní]
+420376599050
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 02.04.2015 07:28:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English