ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dobšice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dobšice
(4) Adresa sídla:
Brněnská 70
67182 Dobšice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
182859640/0300
(CZ43 0300 0000 0001 8285 9640)
(6) IČ: Nápověda
45670773
(7) DIČ: Nápověda
CZ45670773
    Kód obce:
546941
   Zkratka subjektu:
DobsiceZn
(4) Email:
technik@dobsice.cz
[oficiální]
pokladni@dobsice.cz
[oficiální]
ucetni@dobsice.cz
[oficiální]
starosta@dobsice.cz
[oficiální]
obec@dobsice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dobsice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420515249040
[stolní]
+420515225975
[stolní]
+420515225975
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.05.2012 10:40:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English