POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kovářov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kovářov
(4) Adresa sídla:
Kovářov 63
39855 Kovářov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
641735349/0800
(CZ43 0800 0000 0006 4173 5349)
(6) IČ: Nápověda
00249777
(7) DIČ: Nápověda
CZ00249777
    Kód obce:
549517
   Zkratka subjektu:
KOVAROV
(4) Email:
oukovarov@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kovarov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420382594218
[stolní]
+420382594486
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 22.03.2012 14:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English