ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlkov
(4) Adresa:
Vlkov 36
39181 Vlkov
(5) Bankovní spojení:
19729301/0100
(CZ91 0100 0000 0000 1972 9301)
(6) IČ: Nápověda
00667269
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553310
   Zkratka subjektu:
VlkovT
(4) Email:
ouvlkov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vlkovta.estranky.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723008912
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: vlkov.ta@kr-jihocesky, poslední úprava: 22.11.2010 18:52:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English