ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rybník

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rybník
(4) Adresa sídla:
Rybník 13
34525 Rybník
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00253707
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253707
    Kód obce:
554189
   Zkratka subjektu:
Rybnik
(4) Email:
rybnik@obecni-urad.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-rybnik.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.obec-rybnik.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379496332
[stolní]
+420379496332
[fax]
+420604441541
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: adm_Rybnik@czp, poslední úprava: 29.04.2020 09:20:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English