ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Luby

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Luby
(4) Adresa sídla:
nám. 5. května 164
35137 Luby
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
100128634/0600
(CZ28 0600 0000 0001 0012 8634)
(6) IČ: Nápověda
00254053
(7) DIČ: Nápověda
CZ00254053
    Kód obce:
554634
   Zkratka subjektu:
LUBY
(4) Email:
info@mestoluby.cz
[podatelna]
mestoluby@mestoluby.cz
[oficiální]
starosta@mestoluby.cz
[oficiální]
tajemnik@mestoluby.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestoluby.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420354420411
[stolní]
+420354420419
[fax]
+420354596035
[stolní]
+420354596001
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 12:00
  13:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: adm_luby@czp, poslední úprava: 05.01.2017 17:13:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English