ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mokrosuky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mokrosuky
(4) Adresa:
Mokrosuky 66
34201 Mokrosuky
(5) Bankovní spojení:
821407369/0800
(CZ06 0800 0000 0008 2140 7369)
(6) IČ: Nápověda
00573329
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573329
    Kód obce:
556726
   Zkratka subjektu:
Mokrosuky
(4) Email:
mokrosuky@sumava.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://mokrosuky.sumava.net/ou
[oficiální]
(4) Telefon:
+420605986218
[mobilní]
+420376594194
[stolní]
+420376594194
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:30
Čtvrtek: 18:00 - 20:30
 
garant dat: znemec2@czp, poslední úprava: 30.01.2019 15:30:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English