ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Habartov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Habartov
(4) Adresa sídla:
náměstí Přátelství 112
35709 Habartov
(4) Doručovací adresa:
náměstí Přátelství 112
357 0 Habartov
(5) Bankovní spojení:
862162329/0800
(CZ91 0800 0000 0008 6216 2329)
(6) IČ: Nápověda
00259314
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259314
    Kód obce:
560359
   Zkratka subjektu:
HABARTOV
(4) Email:
muhabartov@mestohabartov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestohabartov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420352692501
[stolní]
+420352661477
[stolní]
+420352682112
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 11:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:54:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English