ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Adamov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Adamov
(4) Adresa sídla:
Pod Horkou 101/2
67904 Adamov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27-1360055309/0800
(CZ05 0800 0000 2713 6005 5309)
(6) IČ: Nápověda
00279889
(7) DIČ: Nápověda
CZ00279889
    Kód obce:
581291
   Zkratka subjektu:
ADAMOV
(4) Email:
mesto@adamov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.adamov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420516499620
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English