ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Letovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Letovice
(4) Adresa sídla:
Masarykovo náměstí 210/19
67961 Letovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
820631/0100
(CZ95 0100 0000 0000 0082 0631)
(6) IČ: Nápověda
00280518
(7) DIČ: Nápověda
CZ00280518
    Kód obce:
581917
   Zkratka subjektu:
LETOVICE
(4) Email:
podatelna@letovice.net
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.letovice.net/text/cs/popisy-postupu.aspx
[řešení životních situací]
http://www.letovice.net
[oficiální]
(4) Telefon:
+420516482252
[stolní]
+420516474111
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: ADM_LETOVICE@czp, poslední úprava: 30.01.2017 15:24:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English