ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Velké Opatovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Velké Opatovice
(4) Adresa:
Zámek 14
67963 Velké Opatovice
(5) Bankovní spojení:
19-4879770257/0100
(CZ50 0100 0000 1948 7977 0257)
(6) IČ: Nápověda
00281247
(7) DIČ: Nápověda
CZ00281247
    Kód obce:
582646
   Zkratka subjektu:
VELKOPAT
(4) Email:
mesto@velkeopatovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.velkeopatovice.cz/cesta-k-bezpeci-jak-se-zachovat-pri-mimoradne-udalosti/
[řešení životních situací]
http://www.velkeopatovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
516477216
[fax]
516477322
[stolní]
516477321
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English