ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Troubsko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Troubsko
(4) Adresa:
Zámecká 150/8
66441 Troubsko
(5) Bankovní spojení:
4423641/0100
(CZ28 0100 0000 0000 0442 3641)
(6) IČ: Nápověda
00282723
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
584029
   Zkratka subjektu:
TROUBSKO
(4) Email:
troubsko@troubsko.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.troubsko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
547227054
[stolní]
547227565
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:30
 
garant dat: malendova@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 20.11.2014 08:10:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English