ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velká nad Veličkou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velká nad Veličkou
(4) Adresa sídla:
Velká nad Veličkou 151
69674 Velká nad Veličkou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1444808339/0800
(CZ70 0800 0000 0014 4480 8339)
(6) IČ: Nápověda
00285447
(7) DIČ: Nápověda
CZ00285447
    Kód obce:
586714
   Zkratka subjektu:
VELKANDVEL
(4) Email:
info@obecvelka.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvelka.cz
[řešení životních situací]
http://www.obecvelka.cz
[podatelna]
http://www.obecvelka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
518670692
[fax]
518329201
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:30
Úterý: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: malendova@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 10.03.2015 13:20:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English