ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dlouhé

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dlouhé
(4) Adresa sídla:
Dlouhé 72
59255 Dlouhé
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1472744379/0800
(CZ57 0800 0000 0014 7274 4379)
94-9912751/0710
(CZ38 0710 0000 9400 0991 2751)
(6) IČ: Nápověda
00599361
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599361
    Kód obce:
595471
   Zkratka subjektu:
Dlouhe
(4) Email:
obec.dlouhe@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecdlouhe.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420605852266
[mobilní]
+420566673536
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Dlouhe@czp, poslední úprava: 01.02.2019 18:45:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English