ePUSA
 
Vyhledávání:

Jihomoravský kraj

Základní údaje


    Typ subjektu:
Kraj
(1) Ofic. název subjektu:
Jihomoravský kraj
(4) Adresa sídla:
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno-střed, Veveří
60200 Brno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27-7188260227/0100
(CZ30 0100 0000 2771 8826 0227)
[příjmový účet]
(6) IČ: Nápověda
70888337
(7) DIČ: Nápověda
CZ70888337
    Kód kraje:
116
   Zkratka subjektu:
KJIHMORAV
(4) Email:
epodatelna@kr-jihomoravsky.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=57744&TypeID=1
[řešení životních situací]
http://poe.gordic.cz/KUJM/
[podatelna]
http://www.kr-jihomoravsky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420541651111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English