ePUSA
 
Vyhledávání:

Městský obvod Plzeň 6-Litice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městský obvod
(1) Ofic. název subjektu:
Městský obvod Plzeň 6-Litice
(4) Adresa sídla:
Klatovská 96/243
Litice
32100 Plzeň
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00075370
(7) DIČ: Nápověda
CZ00075370
    Kód městské části:
554758
   Zkratka subjektu:
Plzn6Ltice
(4) Email:
postaumo6@plzen.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://umo6.plzen.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420378036820
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 17:30
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 04.01.2016 10:51:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English