ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skořice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skořice
(4) Adresa sídla:
Skořice 4
33843 Skořice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
18329381/0100
(CZ38 0100 0000 0000 1832 9381)
(6) IČ: Nápověda
00480011
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
506664
   Zkratka subjektu:
Skorice
(4) Email:
ou@skorice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://skorice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371783066
[stolní]
+420725041144
[mobilní]
+420602648402
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Skorice@czp, poslední úprava: 07.04.2014 14:53:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English