ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bukovník

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bukovník
(4) Adresa sídla:
Bukovník 60
34201 Bukovník
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821398319/0800
(CZ13 0800 0000 0008 2139 8319)
(6) IČ: Nápověda
47730871
(7) DIČ: Nápověda
CZ47730871
    Kód obce:
530085
   Zkratka subjektu:
Bukovnik
(4) Email:
ou.bukovnik@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bukovnik.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376597180
[stolní]
+420724181604
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 04.01.2016 11:56:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English