ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dobršín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dobršín
(4) Adresa:
Dobršín 36
34201 Dobršín
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
47730862
(7) DIČ: Nápověda
CZ47730862
    Kód obce:
530123
   Zkratka subjektu:
Dobrsin
(4) Email:
oudobrsin@susice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.dobrsin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376524536
[stolní]
+420376524536
[fax]
+420724181610
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 09:00 - 10:00
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Dobrsin@czp, poslední úprava: 23.01.2012 09:37:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English