ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Přestavlky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Přestavlky
(4) Adresa:
Přestavlky 60
33401 Přestavlky
(5) Bankovní spojení:
725161389/0800
(CZ20 0800 0000 0007 2516 1389)
(6) IČ: Nápověda
48333344
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530131
   Zkratka subjektu:
Prestavlky
(4) Email:
obecprestavlky@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecprestavlky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041215
[mobilní]
+420377988832
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 10:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 23.11.2017 08:54:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English