ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Milínov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Milínov
(4) Adresa sídla:
Milínov 48
33204 Milínov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
725649309/0800
(CZ41 0800 0000 0007 2564 9309)
(6) IČ: Nápověda
48333468
(7) DIČ: Nápověda
CZ48333468
    Kód obce:
530140
   Zkratka subjektu:
Milinov
(4) Email:
sekretariat@obecmilinov.cz
[oficiální]
ou.milinov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecmilinov.cz
[oficiální]
http://www.obecmilinov.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.obecmilinov.cz/urad-obce/10699-sb/navody-pro-reseni-nejruznejsich-zivotnich-situaci/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420377891269
[stolní]
+420377891269
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:30 - 12:00
  14:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 12:00
  14:00 - 18:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 02.05.2016 13:08:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English