ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žákava

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žákava
(4) Adresa:
Žákava 76
33204 Žákava
(5) Bankovní spojení:
725648349/0800
(CZ62 0800 0000 0007 2564 8349)
(6) IČ: Nápověda
48333310
(7) DIČ: Nápověda
CZ48333310
    Kód obce:
530182
   Zkratka subjektu:
Zakava
(4) Email:
ucetni@zakava.cz
[oficiální]
starosta@zakava.cz
[oficiální]
podatelna@zakava.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.zakava.cz
[podatelna]
http://www.zakava.cz
[oficiální]
http://www.zakava.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420377891200
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: adm_Zakava@czp, poslední úprava: 21.03.2017 14:46:43
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English