ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hněvnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hněvnice
(4) Adresa:
Hněvnice 1
33023 Hněvnice
(5) Bankovní spojení:
725653359/0800
(CZ10 0800 0000 0007 2565 3359)
(6) IČ: Nápověda
47733454
(7) DIČ: Nápověda
CZ47733454
    Kód obce:
530221
   Zkratka subjektu:
Hnevnice
(4) Email:
ou.hnevnice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-hnevnice.wz.cz//
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179814
[mobilní]
+420377893137
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:30 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 10:15:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English