ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bílov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bílov
(4) Adresa:
Bílov 39
33141 Bílov
(5) Bankovní spojení:
8065000227/0100
(CZ62 0100 0000 0080 6500 0227)
(6) IČ: Nápověda
47733381
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530239
   Zkratka subjektu:
BilovPl
(4) Email:
obec@bilovukralovic.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bilovukralovic.cz
[řešení životních situací]
http://www.bilovukralovic.cz
[podatelna]
http://www.bilovukralovic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724147648
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 20:00
 
garant dat: adm_BilovPl@czp, poslední úprava: 09.04.2019 17:04:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English