ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sedlec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sedlec
(4) Adresa:
Sedlec 31
33141 Sedlec
(5) Bankovní spojení:
8064670237/0100
(CZ51 0100 0000 0080 6467 0237)
(6) IČ: Nápověda
47733403
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530271
   Zkratka subjektu:
SedlecPl
(4) Email:
obecsedlec@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-sedlec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603868904
[mobilní]
+420373397732
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 12:17:43
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English