ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vysoká Libyně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vysoká Libyně
(4) Adresa sídla:
Vysoká Libyně 83
33141 Vysoká Libyně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8064630227/0100
(CZ32 0100 0000 0080 6463 0227)
(6) IČ: Nápověda
47733373
(7) DIČ: Nápověda
CZ47733373
    Kód obce:
530280
   Zkratka subjektu:
VskaLibyne
(4) Email:
obec@vysokalibyne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vysokalibyne.cz/obecni-urad/zakon-106-99-sb/kontaktni-spojeni/
[podatelna]
http://www.vysokalibyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420776030245
[mobilní]
+420373397223
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_VskaLibyne@czp, poslední úprava: 15.06.2016 09:52:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English