ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čerňovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čerňovice
(4) Adresa:
Čerňovice 72
33036 Čerňovice
(5) Bankovní spojení:
36626371/0100
(CZ77 0100 0000 0000 3662 6371)
(6) IČ: Nápověda
47733365
(7) DIČ: Nápověda
CZ47733365
    Kód obce:
530328
   Zkratka subjektu:
CrnovicePl
(4) Email:
starosta@cernovice.info
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cernovice.info/podatelna.php
[podatelna]
http://www.cernovice.info
[oficiální]
(4) Telefon:
+420775221367
[mobilní]
+420773900289
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:06:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English