ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pláně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pláně
(4) Adresa sídla:
Pláně 45
33101 Pláně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
724994389/0800
(CZ72 0800 0000 0007 2499 4389)
(6) IČ: Nápověda
47733438
(7) DIČ: Nápověda
CZ47733438
    Kód obce:
530336
   Zkratka subjektu:
Plane
(4) Email:
starosta@obec-plane.cz
[oficiální]
podatelna@obec-plane.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obec-plane.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373322100
[stolní]
+420724277043
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
Středa: 15:00 - 18:00
 
garant dat: jdomabyl@czp, poslední úprava: 28.11.2018 13:57:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English