ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kařízek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kařízek
(4) Adresa sídla:
Kařízek 8
33808 Kařízek
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
48378046
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530361
   Zkratka subjektu:
Karizek
(4) Email:
obec.karizek@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.karizek.cz
[oficiální]
http://obec.karizek@worldonline.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420777324456
[mobilní]
+420371784454
[stolní]
+420608968638
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Karizek@czp, poslední úprava: 31.08.2016 13:45:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English