ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Proseč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Proseč
(4) Adresa sídla:
Proseč 24
39601 Proseč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-7815261/0710
(CZ79 0710 0000 9400 0781 5261)
(6) IČ: Nápověda
00511285
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
537829
   Zkratka subjektu:
ProsecPe
(4) Email:
ou.Prosecuhumpolce@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.prosecuhumpolce.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736535646
[mobilní]
+420565546664
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 14.03.2019 11:40:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English