ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kbelany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kbelany
(4) Adresa sídla:
Kbelany 46
33023 Kbelany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31323371/0100
(CZ56 0100 0000 0000 3132 3371)
(6) IČ: Nápověda
00572837
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
538183
   Zkratka subjektu:
Kbelany
(4) Email:
ou.kbelany@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kbelany.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181192
[mobilní]
+420377893193
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 02.01.2017 14:49:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English