ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Měcholupy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Měcholupy
(4) Adresa sídla:
Měcholupy 76
33551 Měcholupy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27327361/0100
(CZ02 0100 0000 0000 2732 7361)
(6) IČ: Nápověda
00574228
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
539716
   Zkratka subjektu:
McholupyPl
(4) Email:
obecniurad@mecholupyublovic.cz
[oficiální]
starosta@mecholupyublovic.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mecholupyublovic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724182422
[mobilní]
+420371591506
[stolní]
+420371591506
[fax]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:30 - 19:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 19.02.2018 15:53:38
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English