ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Štěnovický Borek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Štěnovický Borek
(4) Adresa:
Štěnovický Borek 28
33209 Štěnovický Borek
(5) Bankovní spojení:
727546389/0800
(CZ22 0800 0000 0007 2754 6389)
(6) IČ: Nápověda
00574040
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
539741
   Zkratka subjektu:
StnvckBrek
(4) Email:
info@stenovickyborek.cz
[oficiální]
starosta@stenovickyborek.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.stenovickyborek.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724186927
[mobilní]
+420377916492
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 17.12.2015 10:49:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English