ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skašov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skašov
(4) Adresa:
Skašov 55
33601 Skašov
(5) Bankovní spojení:
28223361/0100
(CZ93 0100 0000 0000 2822 3361)
(6) IČ: Nápověda
00574261
(7) DIČ: Nápověda
CZ00574261
    Kód obce:
539937
   Zkratka subjektu:
Skasov
(4) Email:
skasov@obecni-urad.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.skasov.cz
[oficiální]
http://www.skasov.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420731708289
[mobilní]
+420603721423
[mobilní]
+420371596187
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:30 - 20:00
Čtvrtek: 18:30 - 20:00
 
garant dat: ltriska@czp, poslední úprava: 30.11.2018 16:21:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English