ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Střelice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Střelice
(4) Adresa sídla:
Střelice 28
33301 Střelice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27220361/0100
(CZ51 0100 0000 0000 2722 0361)
(6) IČ: Nápověda
00574091
(7) DIČ: Nápověda
CZ00574091
    Kód obce:
540056
   Zkratka subjektu:
StrelicePl
(4) Email:
obec.strelice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-strelice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420607466855
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: jkorec@czp, poslední úprava: 21.02.2016 19:40:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English