ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lisov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lisov
(4) Adresa sídla:
Lisov 3
33301 Lisov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
745004399/0800
(CZ14 0800 0000 0007 4500 4399)
(6) IČ: Nápověda
00574104
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540064
   Zkratka subjektu:
LisovPl
(4) Email:
ou.lisov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lisovou.cz/index.php?nid=3078&lid=CZ&oid=353387
[podatelna]
http://www.lisovou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377311168
[stolní]
+420773516779
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 18:00
Středa: 17:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Lisovpl@czp, poslední úprava: 19.10.2016 20:48:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English