ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nezdřev

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nezdřev
(4) Adresa sídla:
Nezdřev 9
33544 Nezdřev
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
725630309/0800
(CZ08 0800 0000 0007 2563 0309)
(6) IČ: Nápověda
00574112
(7) DIČ: Nápověda
CZ00574112
    Kód obce:
540102
   Zkratka subjektu:
Nezdrev
(4) Email:
obec.nezdrev@sporknet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://WWW.obecnezdrev.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371595609
[fax]
+420371595609
[stolní]
+420724217205
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.05.2015 04:47:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English