ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Životice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Životice
(4) Adresa sídla:
Životice 17
33544 Životice
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
725320319/0800
(CZ93 0800 0000 0007 2532 0319)
(6) IČ: Nápověda
00574074
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540137
   Zkratka subjektu:
Zivotice
(4) Email:
ou@obec-zivotice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-zivotice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420774191673
[mobilní]
+420371595410
[domů]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 18:00
 
garant dat: bnemejc@czp, poslední úprava: 05.02.2017 20:53:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English