ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nová Ves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nová Ves
(4) Adresa:
Nová Ves 153
33441 Nová Ves
(5) Bankovní spojení:
26324361/0100
(CZ57 0100 0000 0000 2632 4361)
(6) IČ: Nápověda
00574287
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540269
   Zkratka subjektu:
NovaVesDb
(4) Email:
e-podatelna@obecnovaves.cz
[podatelna]
obec.nova.ves@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecnovaves.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724182424
[mobilní]
+420377972360
[stolní]
+420377972360
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  16:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
  16:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 20.05.2015 16:30:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English