ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Otěšice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Otěšice
(4) Adresa sídla:
Otěšice 11
33401 Otěšice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26025361/0100
(CZ38 0100 0000 0000 2602 5361)
(6) IČ: Nápověda
00574317
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540293
   Zkratka subjektu:
Otesice
(4) Email:
ouotesice@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.otesice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377912237
[stolní]
607749733
[mobilní]
+420377912237
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Otesice@czp, poslední úprava: 25.01.2016 18:07:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English