ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nebílovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nebílovy
(4) Adresa sídla:
Nebílovy 101
33204 Nebílovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00574198
(7) DIČ: Nápověda
CZ00574198
    Kód obce:
540340
   Zkratka subjektu:
Nebilovy
(4) Email:
ou.nebilovy@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecnebilovy.cz/
[oficiální]
http://www.obecnebilovy.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724104640
[mobilní]
+420377916266
[stolní]
+420377916266
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 09:00 - 10:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.09.2015 22:01:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English