ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Líšina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Líšina
(4) Adresa sídla:
Líšina 52
33301 Líšina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27423361/0100
(CZ36 0100 0000 0000 2742 3361)
(6) IČ: Nápověda
00574066
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540617
   Zkratka subjektu:
Lisina
(4) Email:
obec.lisina@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lisina.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
377901308
[stolní]
737365252
[mobilní]
721494407
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 07.01.2016 08:01:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English