ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mokrouše

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mokrouše
(4) Adresa:
Mokrouše 47
33201 Mokrouše
(5) Bankovní spojení:
725696359/0800
(CZ03 0800 0000 0007 2569 6359)
(6) IČ: Nápověda
00574309
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540641
   Zkratka subjektu:
Mokrouse
(4) Email:
obec.mokrouse@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mokrouse.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181349
[mobilní]
+420603158025
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Mokrouse@czp, poslední úprava: 13.02.2014 19:07:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English