ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Honezovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Honezovice
(4) Adresa sídla:
Honezovice 64
33301 Honezovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26826361/0100
(CZ61 0100 0000 0000 2682 6361)
(6) IČ: Nápověda
00574031
(7) DIČ: Nápověda
CZ00574031
    Kód obce:
540668
   Zkratka subjektu:
Honezovice
(4) Email:
obechonezovice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.honezovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377880176
[stolní]
+420377880176
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: adm_Honezovice@czp, poslední úprava: 01.04.2019 18:38:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English